DOFINANSOWANIE

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 

Nr Umowy: POPW.01.05.00-28-0136/20-00

 

Umowa o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „STALZŁOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramch działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Planowanym efektem jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w związku z COVID-19.

 

Kwota dofinansowania wynosi: 232.329,75zł